Smultron juni 2016


Klädvisning på restaurang Smultron under en release fest av ett nytt nummer av tidningen Upsalia anordnad av Uppsala City!

Berätta gärna om oss!