Fashion with a View sept 2016


Stickspåret & fler butiker i Uppsala medverkar i en modevisning ”Fashion with a View” på UKK under ”Fashion Weekend”!

Berätta gärna om oss!